NVO smo pripravile nadgradnjo prvega stališča o post-2015 okviru. Tokratno stališče ni le pogled razvojnih in humanitarnih organizacij, temveč združuje tudi vidike okoljskih organizacij.

 

Usklajen pogled seveda izraža močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu okviru, ki bo začrtal skupno prihodnost človeštva. NVO zagovarjamo stališče, da mora biti novi okvir celovit ter naslavljati odpravljanje revščine in zagotavljanje trajnostnega razvoja na načelih človekovih pravic. Prepričani smo, da mora naslavljati vzroke in ne njihovih posledic. Z drugimi besedami, predlagani cilji naj se nanašajo na oblikovanje strukture in pravil igre in naj bodo bolj normativne narave.

 

Več o našem stališču na spletni strani Sloge, celotno pismo pa je dostopno na tej spletni povezavi.