Mreža Plan B za Slovenijo je za predstavnike okoljevarstvenih nevladnih organizacij organizirala delavnico Celovita presoja vplivov na okolje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.

 

Namen celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

 

Gradivo iz delavnice: