V počitniškem času (med 24. julijem in 23. avgustom) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v javno razpravo dalo osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015. Gre za dokument, ki je velikega pomena za podnebno in razvojno politiko države, ki bo po navedbah dokumenta usmerjal porabo javnih sredstev iz Sklada v višini od 67 do 135 milijonov evrov.

 

Mreža Plan B za Slovenijo je na osnutek podala pripombe, hkrati pa smo na ministra Židana naslovili pismo, v katerem ga pozivamo, naj ministrstvo javno obravnavo podaljša do 30. septembra. Za takšno podaljšanje so vsaj trije dobri razlogi:

 

1. V nasprotju z običajno prakso ministrstva obvestilo o objavi osnutka dokumenta sploh ni bilo poslano v E-novicah MKO, niti po drugi poti – npr. nevladnim organizacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Zelo verjetno tudi drugi deležniki (npr. občine, podjetja, raziskovalne inštitucije) o tem osnutku dokumenta sploh niso bili obveščeni.

2. Predvideno obdobje javne obravnave tega dokumenta sovpada z poletnimi dopusti – ne zaseda niti Državni zbor, niti Vlada, kar pomeni, da organizacije, ki vežemo svoje delovanje na delo državnih institucij, dopuste redno načrtujemo v tem obdobju. Avgust ni ustrezen čas za javno obravnavo kakršnih koli dokumentov, razen, če bi šlo za nujno višjo silo.

3. Ugotavljamo, da gre za dokument, ki je velikega pomena za podnebno in razvojno politiko države. Po navedbah dokumenta bo usmerjal porabo javnih sredstev iz Sklada v višini od 67 do 135 milijonov evrov, dodatno pa bi lahko s smiselnimi ukrepi ta sredstva oplemenitili z znatnimi zasebnimi vlaganji, kar lepo izkazujejo izkušnje Eko sklada.