Umanotera je sredi aprila organizirala delavnico za članice mreže Plan B o možnostih zelene proračunske reforme
Sedanji proračunski primanjkljaj – ne glede na to, da predstavlja grožnjo – je tudi  okno priložnosti za opuščanje nekaterih okolju škodljivih subvencij in za reformo okoljskih davkov.

 

Največ razprave se je na delavnici razvilo glede trošarina za dizelsko gorivo in subvencij za prevoz na delo dnevnih migrantov. Udeleženci so se strinjali, da bi predlogi reform morali izpostaviti priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in pomeniti odziv na naraščajočo problematiko energetske revščine.

Umanotera bo konec maja pripravila podobno delavnico za študente ljubljanske univerze. Kontaktna oseba pri Umanoteri za dodatne informacije je Jonas Sonnenschein (jonas@umanotera.org).

 

Gradivo iz delavnice