Z namenom zbiranja mnenj, pripomb in predlogov javnosti je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo spletni vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani www.mgrt.gov.si.

 

Spletna anketa bo javnosti dostopna do konca oktobra 2012. Vse pripravljene osnutke dokumentov bodo posredovali v javno obravnavo.

 

Vlada je sicer v sredini junija 2012 imenovala krovno skupino, ki je zadolžena za pripravo strategije. Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 bo predvidoma sprejeta januarja 2013.

Krovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 sestavljajo:
• mag. Radovan Žerjav, minister, predsedujoči
• mag. Boštjan Vasle, direktor, sopredsedujoči
• mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, namestnica predsedujočega,
• Suzana Lep Šimenko
• dr. Alenka Kajzer
• Lidija Apohal Vučkovič
• Janez Kušar
• dr. Ana Murn
• mag. Franci Klužer
• Klavdija Mihelj Korenika
• mag. Duška Radovan
• dr. Gorazd Justinek

Vlada RS je ustanovila tudi šest delovnih skupin za razvojno načrtovanje:
makroekonomski okvir in finančni sistem
znanje, konkurenčnost in trg dela
sociala in zdravje,
infrastruktura,
gospodarjenje z naravnimi viri
zagotavljanje osnovnih funkcij države

 

Predvidena časovnica priprave SRS:

  • faza 1: (junij-september): zbiranje in priprava strokovnih podlag, pregled obstoječih strateških dokumentov, priprava izhodišč in vizije ter prvi osnutek strategije
  • faza 2: (oktober – november): široka javna razprava o osnutku strategije in projekcije makroekonomskih kazalnikov
  • faza 3: (december) Priprava novega osnutka strategije
  • faza 4 (januar) – končna obravnava in sprejem strategijeVeč na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v dokumentu "Informacija o pripravi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 – predlog za obravnavo"