V okviru Plana B za Slovenijo je Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC organiziral delavnico o Aarhuški konvenciji v teoriji in praksi.

 

Delavnica je bila namenjena predstavnikom mlajših okoljskih nevladnih organizacij, ki vsebine Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri določanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuške konvencije) ne poznajo. Njena vsebina je namreč temeljnega pomena za delovanje okoljskih nevladnih organizacij v smislu vplivanja na okoljske odločitve in sodelovanje v procesih okoljskega odločanja.

Kljub skromni udeležbi e bila delavnica živahna, udeleženci pa s pridobljenim znanjem zadovoljni. Gradivo, ki so ga udeleženci na delavnici prejeli je na voljo tukaj.