Na mrežni delavnici »Zagovorništvo za varstvo okolja: Veščine, orodja in primeri dobre prakse«, ki je v začetku septembra potekala v Ljubljani, so udeleženci pridobili nova znanja in izkušnje s področja okoljskega zagovorništva, zato bodo lahko v svoje organizacije vnesli nove pristope in posodobili zagovorniške strategije.

 

Delavnico je vodil Thomas Alge iz avstrijske organizacije Oekouero, kot predavatelja sta sodelovala še Barbara Kvac  iz Focus društva in Rok Praprotnik iz Komisije za preprečevanje korupcije. Dopoldanski del je bil namenjen spoznavanju  izraza zagovorništvo in njegovega pomena za okoljske nevladne organizacije. Udeleženci so spoznali tudi  proces sprejemanja odločitev in akterje v Sloveniji in Evropski uniji z ureditvijo lobiranja v Sloveniji ter veščine in ključna orodja zagovorništva.  Thomas Alge je predstavil dva primera dobre prakse: dopolnilo na Zakon o presoji vplivov na okolje v Avstriji  ter pripravo Direktive Evropske unije o okoljski odgovornosti in njeno implementacija v Avstriji. Popoldanski del je potekal na interaktiven način, z izmenjavo izkušenj med udeleženci.

Na delavnici je sodelovalo 17 udeležencev iz različnih okoljskih nevladnih organizacij.