Umanotera je 3. junija 2010 v Info točki Okoljskega centra organizirala delavnico Lokalna trajnostna samooskrbnost – SWOT analiza za Slovenijo.


Na delavnici so sodelovali Tone Peršak, Občina Trzin, Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije, mag. Jože Jurša, Ministrstvo za obrambo RS, dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za lesarstvo, dr. Dušan Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM, mag. Aleksandra Jerčinović, Libertin d.o.o., mag. Kir Kuščer, Ekonomska fakulteta UL, dr. Boris Kompare, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL in dr. Renata Karba, Umanotera.
Delavnico je vodila mag. Marjeta Novak, Humus, družba za upravljanje s komunikacijami.


Zapisnik delavnice si lahko ogledate tukaj.


SWOT analiza bo uporabljena za identificiranje prioritetnih aktivnosti, njihovih nosilcev ter metod dela, oziroma za pripravo akcijskega načrta za povečanje stopnje lokalne trajnostne samooskrbnosti naše države.

Rezultati dveh delavnic o lokalni trajnostni samooskrbnosti bodo uporabljeni za pripravo strateških usmeritev za povečanje samooskrbnosti Slovenije, ki bodo kot prispevki k alternativni strategiji razvoja Slovenije zbrani v publikaciji Plan B za Slovenijo 2.0. Plan B za Slovenijo 2.0 bo objavljen jeseni 2010.