Aktivnosti in pomembni dokumenti delovne skupine Financiranje okoljskih NVO mreže Plan B za Slovenijo:

 

Predlog za povečanje namenskih sredstev za varstvo okolja in urejanje prostora

Mreži Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta v začetku decembra 2016 na MOP naslovili dopis s predstavljenimi predlogi, ki se mrežam zdijo dolgoročno smiselni in usmerjeni v to, da se v sektor okolja in prostora vrne več sredstev in da se okrepi Ministrstvo za okolje in prostor. Več...

 

Dokument Predlog za povečanje namenskih sredstev za varstvo okolja in urejanje prostora in boljše financiranje nevladnih organizacij s teh področij je dostopen tukaj.

 

 

Delovna skupina Financiranje okoljskih NVO mreže je 25. oktobra 2016 objavila tudi tri zanimive dokumente v zvezi s finančnim položajem okoljskih NVO v Sloveniji, med katerimi je tudi javnomnenjska raziskava o okoljskih NVO.

 

 

Pobuda za ureditev sistemskega financiranja okoljskih nevladnih organizacij

Pobuda je bila junija 2015 poslana predsedniku vlade, dr. Cerarju in ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen ter v obravnavo Odboru DZ za okolje, Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja RS ter Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Mreža Plan B za Slovenijo je Vlado RS pozvala naj nemudoma prične z izvajanjem zavez iz lastne koalicijske pogodbe. Vlada bi morala preseči preživeto miselnost o okolju kot zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov – za višjo kakovost življenja in nova, zelena delovna mesta. V luči tega je potrebno omogočiti obstoj in razvoj v zdravi demokratični družbi pomembnega okoljskega nevladnega sektorja, ki je v prvi vrsti zagovornik sedanjih in prihodnjih generacij. Organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo so se odločile, da o nevzdržnem odnosu države do okolja in trajnostnega razvoja ter položaju okojskih NVO spregovorijo na glas, zato so ob svetovnem dnevu okolja, 4. junija 2015, zatemnile spletne strani in druge komunikacijske kanale ter ugasnile telefone. Več...

 

Gradiva:

Podprite sistemsko financiranje okoljskih prizadevanj

Infografika

Izjave znanih Slovencev

Fotografije novinarske konference (foto: Helena Nieboer)